Reklamace

 1. Obecné informace

  Naším cílem je Vaše maximální spokojenost s nabízenými produkty, proto nabízíme pouze kvalitní zboží s výhodným poměrem kvality/cena. V případě, že se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte, prosím, podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena. V každém případě se snažíme najít takové řešení, které Vám bude vyhovovat.
 2. Poškození vzniklé přepravou zásilky

  • kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží.
  • pokud kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, doporučujeme bez zbytečného odkladu informovat prodejce emailem (uvádějte: jméno, č. objednávky a popis poškození).
  • prodejce zajistí co nejrychlejší výměnu.
 3. Závada při prvním použití výrobku

  Prodávající poskytuje rychlé řešení reklamace výměnou za nový bezvadný kus při splnění všech následujících bodů:
  • závada se projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje.
  • zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující.
  • dané zboží je na prodejně či skladem (jinak není výměna možná).
 4. Reklamace v záruční době

  • kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté, co vady zjistil.
  • podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců.
  • kupující musí koupi zboží prokázat (např. nákupním dokladem).
  • prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.
  • záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci.
  • uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě (emailem), kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
  • prodejce o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do tří dnů.
  • prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží a informovat kupujícího o vyřízení reklamace emailem nebo telefonicky.
  • v případě, že je reklamace uznána jako oprávěná, hradí prodávající náklady na dopravu zboží k reklamaci.
 5. Postup při reklamaci

  • kupující vyplní a vytiskne reklamační formulář, který následně přibalí k reklamovanému zboží. Formulář najdete zde.
  • kupující zašle reklamované zboží včetně prokázání o jeho koupi a případně výše uvedeným Reklamačním formulářem na níže uvedenou adresu
  • při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte.
  • za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost.
  • zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout.
  • o průběhu reklamačního řízení bude zákazník informován na emailové adrese uvedené v Reklamačním formuláři.
 6. Kontakt pro případ reklamace

  • Tel.: +420 725 649 669
  • Email: obchod@vonavy-obchudek.cz